oooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo oooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo oooooooooooooooooooooooooooooooooo
   

 

ตารางเปิดสอนหลักสูตร

 

   
         

หลักสูตร

 

 

วันที่เรียน

 

 

เวลาเรียน

         
Grammar for Communication
จันทร์ / พุธ / ศุกร์
18.00 - 20.00
เสาร์ / อาทิตย์
10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
         
Conversation
จันทร์ / พุธ / ศุกร์
 
18.00 - 20.00
 
 
 
เสาร์ / อาทิตย์
 
10.00 - 12.00
 
 
 
 
 
13.00 - 15.00
15.30 - 17.30
         
         
Children Courses
เสาร์
09.00 - 12.00
13.00 - 15.00
         
         

* Course Private ผู้เรียนสามารถกำหนดเนื้อหา และ วันเวลาที่ต้องการเรียนได้ ตามความต้องการของผู้เรียน *

** ผู้เรียนจะต้องผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ก่อน เพื่อสมัครเรียนให้กับตรงหลักสูตรที่เหมาะสมตามความสามารถของผู้เรียน **

 

 

 
siriphanich © EFE English For Everyone.  All Rights Reserved.