สถาบันสอนภาษาอังกฤษ - ENGLISH FOR EVERYONE (EFE)

 

         สถาบันสอนภาษาอังกฤษในเครือศิริพานิชกรุ๊ป เจ้าของโรงเรียนภาษาจีนศึกษา เชียงใหม่ (Mandarin Education School Chiang Mai หรือ Ma- Ed) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่รวบรวมทีมอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

         English For Everyone เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะให้ผู้เรียนได้พบกับประสบการณ์ใหม่ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบเป็นกันเอง   เรียนเป็นกลุ่มเล็กเพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน และได้รับการฝึกฝนทักษะอย่างเต็มที่ อีกทั้งหลักสูตรที่มีคุณภาพ และพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เรียนชาวไทยเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านการสนทนา การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ และการนำเสนองาน 


         นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานภายในองค์กร เพื่อยกระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน เพื่อให้การทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

         สำหรับองค์กรที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและได้เนื้อหาทางด้านภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กัน โปรแกรม English Workshop จะเป็นโปรแกรมที่ตรงกับความต้องการขององค์กร ด้วยกิจกรรมกลุ่มภาษาอังกฤษ ทั้งแบบวันเดียวหรือหลายวัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ชาวต่างชาติและอาจารย์ชาวไทย ได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษจากการใช้งานจริง

 
siriphanich © EFE English For Everyone.  All Rights Reserved.