ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การจัดการศึกษา
สัญลักษณ์
หลักสูตร
สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กโต
สำหรับผู้ใหญ่
สำหรับการสนทนา
สำหรับธุรกิจ
สำหรับการท่องเที่ยว
หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร/ผ่ายวิชาการ
บริหารหลักสูตร
รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร
การสอบวัดระดับภาษา HSK
ตารางเรียน
ตารางหลักสูตร
แผนที่ Ma-Ed
ภาพกิจกรรม
บริเวณในโรงเรียน
ฐานข้อมูลเอกสาร
สมัครงาน
 
ตารางเปิดห้องเรียนใหม่
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐาน
   
หลักสูตร
วันเรียน
เวลาเรียน
วันเริ่มเรียน
วันที่จบ
ผู้ใหญ่ CC-1
จันทร์/พุธ/ศุกร์
ผู้ใหญ่ CC-1
เสาร์ - อาทิตย์
หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน      
ผู้ใหญ่ CC-CG
จันทร์/พุธ/ศุกร์
ผู้ใหญ่ CC-CG
เสาร์ - อาทิตย์
เด็ก YC-LA
เสาร์ - อาทิตย์
หลักสูตรสำหรับเด็กที่ยังไม่มีพื้นฐาน      
เด็ก LC , YC
เสาร์ , อาทิตย์
  www.siriphanich.co.th                                                                         Ma-Ed Center (Chiang Mai)

 
   

  
  
  
 
  
      

 
copyright @maed/siriphanichgroup co.,ltd all right reserved.